1. Quy định chung :
– Hàng còn nguyên tem, mạc, không bị dơ bẩn, hư hỏng, trầy xước, có mùi đã qua sử dụng hoặc đã qua giặt, tẩy
– Đăng ký trå hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
2. Vấn đề đői hàng:
– Hàng trong nước: Có thể đői hàng khi Siêu thị Chanh Hành Ớt giao nhầm màu, nhầm size , nhầm sản phẩm .
– Sản phẩm [Nhập trực tiếp Nước Ngoài] : chỉ được quyền đői hàng khi Siêu thị Chanh Hành Ớt giao nhầm màu, nhầm size hoặc nhầm sản phẩm cho khách hàng.
3. Vấn đề trå hàng: Được quyền trå hàng: sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất, hãng vận chuyển
4. Phí gửi hàng lần 2 :
– Vấn đề đői hàng xuất phát từ phía KH: Tính theo bảng phí giao hàng
– Vấn đề đői hàng do lỗi từ Siêu thị Chanh Hành Ớt : gửi hàng lần 2 không tính phí.

*** Lưu ý
– Hàng Nhập từ Nước ngoài và mặc hàng Nội y , mỹ phẩm không được đői/trå
– Trừ trường hợp được quyền đői trå hàng nêu trên, chúng tôi không chấp nhận xử lí các vấn đề khác
– Đối với đơn hàng được trå, Siêu thị Chanh Hành Ớt sẽ xử lý và giao lại sản phẩm mới cho khách hàng, hoặc thanh toán lại tiền theo thỏa thuận cùng khách hàng

Quy trình đổi trả hàng hoá

Quý khách vui lòng chụp hình đầy đủ chi tiết sau :
1. Còn nguyên băng keo niêm phong của bưu điện (có thông tin địa-chỉ và đóng dấu của bưu điện)
2. Hình ảnh bên trong gói hàng (cách đóng gói)
3. Hình ảnh sản phẩm bị hư hỏng và gởi vào ‘chat online’ trong vòng 6h làm việc kể từ khi KH nhận được bưu phẩm

* Địa-chỉ nhận hàng
– Không liên quan đến các phương thức thanh toán, Xin quý khách vui lòng gửi hàng
Địa-chỉ 56 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình.
– Sau khi xác nhận sản-phẩm güi trå đã nhập khö, chúng tôi sẽ tiến hành hoān tiền cho quý khách.